Om je beter en persoonlijker te helpen, gebruiken wij cookies.
Meer info

Algemene verkoopsvoorwaarden verkoop in de webshop


Ondernemingsgegevens
Zorg&Meer CV
Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde
info@zorgenmeer.be
078 153 153
Ondernemingsnummer: BE0746 918 311

Coöperatieve Vennootschap (CV)

Hieronder weergegeven als "Zorg&Meer"

ARTIKEL 1 - ALGEMENE BEPALINGEN
1.1 De website van Zorg&Meer, rechtsvorm …, met maatschappelijke zetel te Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde,  BTW-nr BE0746 918 311 en RPR … biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Onderhavige Algemene Voorwaarden ("Voorwaarden") zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce website (“Klant”).

1.2 Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van Zorg&Meer moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door Zorg&Meer aanvaard zijn.

1.3 Zorg&Meer kan ten allen tijde wijzigingen aanbrengen aan de algemene voorwaarden van de webshop.

ARTIKEL 2 - PRIJS
2.1 De aangeduide verkoopprijzen, uitgedrukt in euro, zijn de prijzen inclusief B.T.W., belastingen en heffingen. De Recupel bijdrage en de Bebat bijdrage, die ten laste van de Klant vallen, worden afzonderlijk vermeld. Kortingen of tussenkomsten kunnen in mindering worden gebracht.

2.2 Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

2.3 De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

2.4 Zorg&Meer behoudt zich het recht voor om prijzen te wijzigen. Zonder afbreuk te doen aan hetgeen bepaald is in artikel 3.2, geldt bij een internetverkoop de prijs die van toepassing was op het moment van bestelling.

ARTIKEL 3 - AANBOD
3.1 De website van Zorg&Meer biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen.

3.2 Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke    zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden Zorg&Meer niet. Zorg&Meer is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Zorg&Meer is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten.

3.3 Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst, bij voorkeur per telefoon naar 078 153 153 of via ons contactformulier.

3.4 Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door Zorg&Meer. Zorg&Meer kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

3.5 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven, worden de producten in ongemonteerde staat aangeboden en geleverd.

3.6 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

ARTIKEL 4 - ONLINE AANKOPEN
De Klant kiest één of meerdere producten uit onze online catalogus;
De Klant voorziet correcte informatie om de levering succesvol te laten verlopen.
Om een bestelling te plaatsen kan je onderstaand stappenplan volgen:

Account maken of inloggen
 1. Op de pagina ‘nieuw account aanmaken’ dien je je persoonsgegevens zo correct en volledig mogelijk in te vullen. Indien je je rijksregisternummer ingeeft, ben je zeker dat je kan genieten van eventuele kortingen die gekoppeld zijn aan lidmaatschap(pen). Krijg je geen korting te zien? Neem contact op met onze klantendienst op 078 153 153, mogelijks is de koppeling met het ziekenfondsaccount mislukt. 
 2. Nadat je al je gegevens hebt ingevuld, je e-mailadres hebt opgegeven en een wachtwoord hebt gekozen, kies je voor ‘Verzenden’.
Producten in het winkelmandje plaatsen
 1. Je zoekt het gewenste product op via de zoekbalk bovenaan of via de categorieën onder ‘Webshop’.
 2. Indien je het gewenste product gevonden heeft, open je de productpagina en kan je de omschrijving, kenmerken, voorraad en prijs van het geselecteerde product bekijken.
 3. Als dit product voldoet aan je verwachtingen kan je het artikel via de knop ‘In winkelwagentje’ toevoegen aan je bestelling.
 4. Op de productpagina kan je ook de eventuele accessoires bij het specifieke toestel terugvinden.
 5. Indien je meerdere producten wenst aan te kopen, herhaal je deze handeling voor elk gewenst product.
Bevestigen winkelmandje
 1. Nadat je alle producten in het winkelmandje heeft geplaatst, druk je rechts bovenaan op het icoon van het winkelmandje. Zo kom je op het overzicht van de producten die je wenst te bestellen.
 2. In dit overzicht kan je het product en het gewenste aantal nog een keer controleren en/of aanpassen indien nodig.
 3. Indien je een kortingscode hebt, kan je deze invoeren onderaan de geselecteerde producten.
 4. Als je nog niet alle producten die je nodig hebt geselecteerd hebt, kan je via ‘Doorgaan met winkelen’  opnieuw producten toevoegen.
 5. Van zodra alle producten zijn toegevoegd kan je kiezen voor ‘Afrekenen’.
Klantgegevens
 1. Nadat je voor ‘Afrekenen’ hebt gekozen, kom je op de pagina om aan te melden als klant. Hier kan je kiezen om je als bestaande klant aan te melden of een nieuw account aan te maken.
 2. Indien je reeds een account hebt aangemaakt, geef je hier je e-mailadres en wachtwoord in en bevestig je met ‘Login’.
 3. Indien je nog geen account hebt aangemaakt, kies je voor ‘Account aanmaken’.

Afrekenen
 1. Nadat je de inhoud van je winkelwagen hebt bevestigd via ‘Afrekenen’ kom je op de pagina ‘Beveiligde kassa’ terecht.
 2. Hier kies je onder ‘Verzendgegevens’ het correcte verzendadres. Dit kan hetzelfde zijn als het factuuradres, maar ook een alternatief adres is mogelijk.
 3. Indien je kiest voor een alternatief adres, geef je hier het correcte adres in, waar je de levering wenst te ontvangen.
 4. Nadat je het verzendadres hebt bevestigd, kan je een verzendwijze kiezen. Gaat het om levering of om levering met installatie.
 5. Als volgt kan je de betaalwijze selecteren. Hier kan je de keuze maken tussen Visa, Mastercard, Maestro en bancontact. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.
 6. Voor de effectieve betaling dient te gebeuren, krijg je nog een laatste keer een orderoverzicht te zien. Hier kan je nogmaals controleren of alle gewenste artikelen zijn toegevoegd.
 7. Alsook dien je hier akkoord te gaan met de ‘Algemene voorwaarden’, door het vinkje boven ‘Betalen’ aan te kruisen.
 8. Van zodra je op ‘Betalen’ drukt, kom je op een beveiligde pagina terecht om je betaling in orde te maken en je bestelling af te ronden.
Zorg&Meer is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

ARTIKEL 5 - LEVERING EN UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST
5.1 Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 3 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal Zorg&Meer bevestigde bestellingen met de nodige spoed, doch uiterlijk binnen 30 dagen na de bestelling door de klant uitvoeren, tenzij anders is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de klant hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft een bericht. De klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, waarna Zorg&Meer het bedrag dat de klant betaald heeft onverwijld zal terugbetalen.

5.2 Plaats van levering of afhaling
Artikelen besteld via deze webwinkel worden enkel geleverd in België. De kosten van deze levering zijn voor rekening van de Klant tenzij uitdrukkelijk anders bepaald.

5.2.1. De klant kan bij de bestelling de keuze maken tussen:
 • Af te halen in de winkel, zie winkel-pagina voor een overzicht van de Zorg&Meer-winkels;
 • Af te halen aan een vooraf vastgesteld afhaalpunt;
 • Levering door een externe firma op een door de Klant opgegeven adres.
5.2.2. De keuze van de leveringswijze wordt in de bevestigingsmail duidelijk vermeld.

5.3.2. De producten worden geleverd op de drempel, tenzij anders overeengekomen.

5.3.3 De leveringsdienst van Zorg&Meer of de koerierdienst kan bij levering een identiteitsbewijs of de bevestigingsmail vragen ter controle van de bestelling. Bij afhaling moet de Klant de bevestigingsmail voorleggen, op papier of digitaal. Het winkelpersoneel kan daarnaast ook een identiteitsbewijs vragen ter controle van de bestelling.

5.3.4. Indien de levering van een product van buitengewoon formaat gebeurt bij de klant, dient de klant te zorgen dat de goederen door de verkoper op een normale manier kunnen geleverd worden op de overeengekomen plaats en het overeengekomen tijdstip, en onder meer te zorgen voor de bereikbaarheid van de leveringsplaats. Indien hieraan niet is voldaan, is de klant ertoe gehouden alle schade, met inbegrip van de wachturen, bewaringskosten en kosten voor het behoud van de zaak, in hoofde van de verkoper te vergoeden. Voor producten van buitengewoon formaat kunnen de leveringspunten beperkt worden.

5.3.5 In het geval dat een heraanbieding nodig is omwille van nalatigheid van de klant, behoudt Zorg&Meer zich het recht voor de hierdoor veroorzaakte kosten aan te rekenen aan de klant.

5.3.7. De klant staat zelf in voor elke verdere (ver)plaatsing, aansluiting en montage. Bij sommige producten biedt Zorg&Meer een standaard installatie aan.

5.3.8 De producten dienen afgehaald te worden binnen de 10 werkdagen na kennisgeving van de beschikbaarheid. Na deze termijn zal Zorg&Meer een herinnering sturen naar de klant. Indien de producten 10 werkdagen na de herinnering niet worden afgehaald, kan Zorg&Meer  de verkoop annuleren en de klant het betaalde bedrag, eventueel verminderd met bewaringskosten, onverwijld terugbetalen.

5.3.9 Het risico op verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door Zorg&Meer was geboden.

Ik heb een creditnota ontvangen, maar ik heb ook nog een onbetaalde factuur. Moet ik die factuur dan nog betalen? 
Het is een vraag die onze diensten geregeld te horen krijgt en een situatie waarmee iedereen te maken kan krijgen. Voor alle duidelijkheid hebben we ervoor gekozen het antwoord uit te schrijven. 
Algemeen gezien zijn er 2 soorten creditnota’s: 
 • De terugbetaling van je waarborg 
 • Een annulering van je huurfactuur 
De terugbetaling van je waarborg  
Zijn je betalingen in orde of zijn je onbetaalde facturen nog niet verstreken, dan wordt de creditnota binnen de …werkdagen uitbetaald en dienen de openstaande facturen volledig betaald te worden. 
Heb je nog onbetaalde facturen die wel al verstreken zijn? 
 1. Als de creditnota kleiner is dan het onbetaalde bedrag: 
In dat geval wordt het bedrag niet afzonderlijk terugbetaald. De creditnota wordt gebruikt voor de betaling van de openstaande facturen. Het resterende bedrag van de verstreken onbetaalde facturen blijft verschuldigd.  
 1. Als de creditnota groter is dan het verschuldigde bedrag: 
De creditnota wordt gebruikt om het verschuldigde bedrag te betalen en wij storten het resterende bedrag terug.  
Een annulering van je huurfactuur 
Bij een annulering ontvang je geen terugbetaling. Deze creditnota wordt immers opgesteld om een foutieve factuur te annuleren. Je hoeft de factuur waarop deze creditnota betrekking heeft dan ook niet te betalen. Heb je ze toch al betaald? Geen probleem, dan gaan we het verschuldigde bedrag terugbetalen. 
Opgelet! Ook hier gaan we eerst rekening houden met andere onbetaalde facturen. 
Rekeningnummer 
Uiteraard hebben we voor de terugbetaling je rekeningnummer nodig. Je dient dit schriftelijk door te geven via mail facturatieklanten@zorgenmeer.be  
 

ARTIKEL 6 - TERUGNAME

Wij bieden je de mogelijkheid om je oud elektrisch of elektronisch apparaat in te leveren, bij aankoop van hetzelfde type. Als je hiervan gebruik wenst te maken, moet u ten laatste 4 dagen vóór de levering contact op te nemen met de klantendienst van Zorg&Meer via info@zorgenmeer.be of 078 153 153.

ARTIKEL 7 - EIGENDOMSVOORBEHOUD
De geleverde producten blijven de volledige en uitsluitende eigendom van de verkoper tot op het ogenblik van de volledige betaling van de hoofdsom, kosten en interesten door de Klant. De verkoper is gerechtigd de levering van het product/de producten op te schorten tot op het ogenblik van de volledige betaling van de prijs.

Indien goederen door Zorg&Meer worden geleverd, gaat het risico over op het moment van levering. Indien goederen moeten worden afgehaald door de klant, gaat het risico over op het moment van de afhaling.

De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Zorg&Meer te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

ARTIKEL 8 - HERROEPINGSRECHT terugsturen bestelling
De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Zorg&Meer en niet voor doeleinden die verband houden met zijn/haar beroepsactiviteit of commerciële activiteit.

8.1 De consument heeft het recht aan Zorg&Meer mee te delen dat hij/zij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het Zorg&Meer (uitzondering op deze regel zie artikel 8.2 en 8.5). Om het herroepingsrecht uit te oefenen moet u ons, Zorg&Meer, via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld: schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde formulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht (zie formulier onderaan).

8.2 De consument beschikt niet over het recht om van de aankoop af te zien van:
 • geïnstalleerde, gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen;
 • artikelen waarvan de verpakking zodanig geopend werd, dat ze niet meer als nieuw kunnen worden verkocht;
 • artikelen die een duidelijk hygiënisch karakter hebben of gevaar kunnen inhouden voor de volksgezondheid na gebruik. Sommige verbruiksartikelen kunnen omwille  van hygiënische reden niet teruggenomen worden eenmaal de verpakking werd geopend. Voorbeelden van dergelijke artikelen zijn kousen, incontinentiemateriaal,   voedingsmiddelen, voedingssupplementen, enzovoort. Deze lijst is niet-exhaustief;
 • producten die volgens de specificaties van de consument zijn vervaardigd of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben of die door hun aard niet kunnen worden  teruggezonden of snel kunnen bederven of verouderen;
 • van audio- en video opnamen en computerprogrammatuur waarvan de consument de verzegeling verbrak;
 • van publicaties, tijdschriften en magazines.

8.3 De consument die gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht moet de goederen op zijn eigen kosten in de originele verpakking binnen de 7 kalenderdagen na het uitoefenen van het herroepingsrecht terugzenden naar volgend adres: Zorg&Meer, Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde.

8.4 De verkoper verbindt zich ertoe de conform artikel 7 betaalde koopprijs terug te betalen. Bij betaling met Bancontact/Mister Cash binnen een termijn van 7 dagen na ontvangst van de retourzending via overschrijving op rekening van de klant.
Bij betaling met een kredietkaart en als uw rekening reeds werd gedebiteerd, verbindt de verkoper er zich toe het gedebiteerde bedrag binnen de 14 dagen na ontvangst van de goederen terug te storten.

8.5 Toelichting m.b.t. de uitzondering: Dit recht van de consument tot herroeping (teruggave) zoals voorzien in het Wetboek Economisch recht Boek VI art. 45 is enkel voorzien in geval van verkoop. De goederen die die het voorwerp uitmaken van een huurovereenkomst zijn derhalve geen voorwerp van dit herroepingsrecht.

ARTIKEL 9 – GARANTIE 
9.1 Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptie goederen heeft de consument wettelijke rechten. Op de verkochte goederen geldt voor de consument de wettelijke garantietermijn van twee jaar, te rekenen vanaf de levering van de goederen aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

9.2 Voor consumenten geldt de wettelijke garantie van 2 jaar. Deze garantie dekt enkel een gebrek aan overeenstemming dat al bestond bij de levering van de goederen. Elk gebrek moet binnen de 2 maanden na vaststelling, binnen de garantieperiode, ervan worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging. Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden na de levering, worden niet geacht aanwezig te zijn op het moment van de levering, behoudens tegenbewijs van de klant. Bij vaststelling van een gebrek aan overeenstemming onder toepassing deze garantie zullen de goederen door de verkoper kosteloos hersteld of vervangen worden, behalve wanneer dit onmogelijk of buiten verhouding zou zijn. Na de garantietermijn van twee jaar zijn de gemeenrechtelijke regels met betrekking tot verborgen gebreken van toepassing.

9.3 Garantievoorwaarden: om een beroep te doen op een garantie, moet u het aankoopbewijs, het kasticket of de factuur kunnen voorleggen. De garantie is niet overdraagbaar.

9.4 Uitsluitingen: de garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verergering van de toestand door nalatigheid, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met het doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het toestel, hardhandig gebruik, foutieve montage, slecht onderhoud, abnormaal, commercieel of incorrect gebruik. De garantie is evenmin van toepassing op artikelen met een kortere levensduur – zoals bijvoorbeeld: batterijen, slijtageartikelen of artikelen met een kortere vervaldatum – of in geval van tussenkomst door een niet door ons aangewezen derde.

9.5 De garantie is enkel geldig indien de klant een beroep doet op de naverkoopdienst van Zorg&Meer. Indien de klant rechtstreeks een beroep doet op de fabrikant, zijn alle kosten te zijnen laste. In geval van tussenkomst door een niet door Zorg&Meer aangewezen derde, vervalt de garantie.

ARTIKEL 10 -  PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID
De Klant kan op basis van de Wet productaansprakelijkheid (wet van 25 februari 1991) de producent aanspreken voor de directe of indirecte schade veroorzaakt door het niet of niet […] functioneren van het toestel (schade aan personen en morele schade).

De producent is echter niet aansprakelijk voor  onjuist gebruik van het product (vb. batterij niet opgeladen, toestel slecht geprogrammeerd enz.). De Klant is in dit geval zelf aansprakelijk voor de geleden schade.

ARTIKEL 11 - KLANTENDIENST
De klantendienst van Zorg&Meer is bereikbaar op het telefoonnummer +32 78 153 153, via e-mail op info@zorgenmeer.be of per post op het volgende adres Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

ARTIKEL 12 – SANCTIES VOOR NIET-BETALING 
In geval van wanbetaling van het geheel of een gedeelte van de prijs, zal de verkoper de klant een aanmaning sturen om het verschuldigde bedrag te voldoen binnen een passende termijn en dit  onverminderd de uitoefening van de andere rechten waarover Zorg&Meer beschikt. Betaalt de klant niet binnen die termijn, dan wordt het openstaande bedrag van rechtswege en zonder dat enige verder ingebrekestelling nodig is, verhoogd met de wettelijke interest en een forfaitaire vergoeding van 20 %, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Zorg&Meer zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

ARTIKEL 13 - PRIVACY
13.1 De door de klant in het kader van zijn aankoop meegedeelde persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

13.2 Zorg&Meer verbindt zich ertoe de verkregen persoonsgegevens uitsluitend te gebruiken met het oog op het uitvoeren van haar verbintenissen ten aanzien van de klant in het kader van de in artikel 1 bedoelde verkoopovereenkomst en om de klant op de hoogte te houden van eigen acties en promoties van Zorg&Meer, en behandelt deze gegevens steeds met inachtneming van de door dergelijke gegevens vereiste vertrouwelijkheid.

13.3 U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Zorg&Meer en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kan daarvoor met ons contact opnemen via e-mail: info@zorgenmeer.be of ons contactformulier.

ARTIKEL 14 - AANTASTING GELDIGHEID – NIET-VERZAKING
Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door Zorg&Meer om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

ARTIKEL 15 - WIJZIGING VOORWAARDEN
Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar expliciet naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van Zorg&Meer. Ingeval van tegenstrijdigheid, primeren onderhavige Voorwaarden.

ARTIKEL 16 - BEWIJS
De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

ARTIKEL 17 - TOEPASSELIJK RECHT - GESCHILLEN
De overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn worden beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper territoriaal bevoegd. De rechtbanken van de woonplaats van  de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

De Consument kan zich ook wenden tot het ODR-platform (http://ec.europa.eu/consumers/odr/).

ARTIKEL 18 - E-FACTUUR
Gezien wij rekening houden met het milieu gebeurt de facturatie uitsluitend elektronisch via mail. Onze mailings gelden meteen ook als aankoopbewijs van het aangekochte product van Zorg&Meer. Indien de Klant een papieren exemplaar wenst van de factuur is dit steeds mogelijk door een mail te sturen naar info@zorgenmeer.be of te telefoneren naar 078 153 153.

BIJLAGE 1: MODELFORMULIER VOOR HERROEPING

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan:
Zorg&Meer CV
Tramstraat 69
9052 Zwijnaarde
info@zorgenmeer.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en):

Adres consument(en):
Handtekening van consument(en) [alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]:Datum:(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.


Algemene verhuur- en gebruiksvoorwaarden

1. VOORWERP EN DUUR
 De verhuurder verschaft aan de huurder gedurende een onbepaalde tijd het gebruik en genot van de  materialen vermeld op de factuur. De huurder verbindt er zich toe de gehuurde materialen niet  onder te verhuren en/of uit te lenen aan derden.

2. STAAT VAN DE GEHUURDE MATERIALEN BIJ ONTVANGST
De huurder verklaart de gehuurde materialen in goed functionerende staat te hebben ontvangen.

3. PRIJZEN EN FACTURATIE
De huurder zal voor ieder gehuurd materiaal een huurvergoeding per dag of per maand betalen. Afhankelijk van het gehuurde materiaal zijn andere prijs- en facturatievoorwaarden geldig. We verwijzen hiervoor naar de tarievenlijst die opvraagbaar is en consulteerbaar is op onze website.
Bij de start van de huur wordt een verwerkingsforfait in rekening gebracht. Bij materiaal dat tegen een maandprijs wordt verhuurd, wordt het huurgeld aangerekend voor elke begonnen maand vanaf de dag waarop het materiaal ontvangen wordt.

Naast de huurgelden en het verwerkingsforfait zal voor eventuele bijkomende dienstverlening (levering/ophaling en/of plaatsing/aansluiting) nog een extra logistiek forfait aangerekend worden.
De verhuurder behoudt zich het recht voor de tarieven aan te passen. De huurder zal 1 maand op voorhand hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Indien de huurder niet akkoord gaat met de tariefwijziging, heeft hij/zij/X de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen binnen 3 weken na  de ontvangst van de schriftelijke kennisgeving van de tariefwijziging. Na deze 3 weken geldt een impliciet akkoord van de huurder met de tariefwijziging.

De in de loop van de overeenkomst verder verschuldigde huurvergoedingen, alsook de eventuele bijkomende kosten worden maandelijks conform de tarievenlijst gefactureerd aan de huurder en dienen binnen 30 dagen na de factuurdatum gestort te zijn op het rekeningnummer XXXX XXXX XXXX XX van Zorg&Meer CV, Tramstraat 69, 9052 Zwijnaarde.

Bij de start van de huur kan een waarborgsom in rekening gebracht worden. Deze waarborgsom dient te zijn overgemaakt aan de verhuurder vóór het gehuurde goed in ontvangst kan worden genomen.  

Bij niet-betaling op de in de factuur vermelde vervaldag en na aangetekende ingebrekestelling, wordt elk verschuldigd bedrag verhoogd met de wettelijke intresten en de veroorzaakte administratiekosten.

Ingeval van niet-betaling van 2 facturen kan de organisatie de overeenkomst beëindigen, overeenkomstig artikel 6 zonder inachtneming van een opzegtermijn of betaling van enige vergoeding.

4. ONDERHOUD EN HERSTELLING
De huurder staat als een goed huisvader in voor de bewaring, het behoud, het gebruik en het genot van de gehuurde materialen, dit overeenkomstig de normale bestemming ervan.
De kosten voor onderhoud en herstelling van de gehuurde materialen in geval van beschadiging zijn ten laste van de huurder.

Wanneer herstelwerkzaamheden ten gevolge van normale slijtage noodzakelijk worden, dient de huurder daarvan onmiddellijk kennis te geven aan de verhuurder, die de nodige herstellingen uitvoert of laat uitvoeren. Het is de huurder niet toegelaten herstellingen of werkzaamheden aan het gehuurde goed zelf uit te voeren of te laten uitvoeren.

De kosten voor onderhoud of herstelling uitgevoerd door of voor rekening van de huurder worden niet terugbetaald.

5. ONJUIST GEBRUIK
De verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortspruitend uit het onjuiste gebruik van de verhuurde materialen. Onder onjuist gebruik van de verhuurde materialen verstaat men het gebruik dat niet in overeenstemming is met de meegeleverde handleiding of veiligheidsmaatregelen.

6. EINDE HUUR/HUUROVEREENKOMST EN TERUGGAVE
De huurovereenkomst wordt beëindigd, zonder dat een opzegtermijn noodzakelijk is, door het materiaal terug te bezorgen aan de verhuurder. Indien de huurder het gehuurde materiaal niet zelf kan terugbezorgen, dan kan de huurder zijn wil om de huur (vanaf een bepaalde datum) te beëindigen aan de verhuurder telefonisch of schriftelijk meedelen en engageert de verhuurder er zich toe om het materiaal binnen de 5 werkdagen na die datum te komen ophalen. (In dat geval loopt de overeenkomst tot de datum van ophaling).  

Bij het overlijden van de huurder worden de rechten en plichten van de huurder op het vlak van de beëindiging van de overeenkomst, de teruggave van het gehuurde materiaal  en de betaling van de nog openstaande facturen door de erfgenamen overgenomen  

Wanneer de huurder van statuut verandert (wijziging lidmaatschap ziekenfonds of statuut verhoogde tegemoetkoming), worden zijn facturatievoorwaarden aangepast aan zijn nieuwe situatie overeenkomstig de tarievenlijst.

De verhuurder kan op elk moment de overeenkomst beëindigen mits het respecteren van een opzegtermijn van 1 week, zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige vorm van schadevergoeding ten laste van de verhuurder.

De verhuurder heeft het recht de overeenkomst te beëindigen zonder inachtneming van de opzeggingstermijn:
 • Indien de huurder zijn verplichtingen uit hoofde van deze overeenkomst niet nakomt.  o.a. het in gebreke blijven de facturen te voldoen.
 • Indien door toedoen van de huurder het gehuurde materiaal is tenietgegaan. Dit laatste brengt, zonder enige bijkomende modaliteiten, eveneens het recht op schadevergoeding door de verhuurder met zich mee.
Zowel bij beëindiging door de huurder als door de verhuurder wordt, ingeval de huurder het toestel niet terug bezorgt of de ophaling van het toestel door de verhuurder verhindert, wordt na een schriftelijke aanmaning hiertoe, de verkoopprijs van het gehuurde materiaal gefactureerd. De huursom blijft verschuldigd tot op de dag van het aanrekenen van de verkoopprijs.

De huurder bezorgt het materiaal terug in dezelfde staat als bij ontvangst, inclusief alle bij het materiaal geleverde toebehoren. Indien dit niet het geval is, zal de verhuurder een extra vergoeding aanrekenen voor de kosten om het materiaal terug gebruiksklaar te maken of te vervangen.

7. WAARBORGSOM
De betaalde waarborg wordt bij beëindiging van de overeenkomst en na controle van het gehuurde materiaal binnen de 10 werkdagen terugbetaald aan de huurder.  

De verhuurder kan de waarborg geheel of gedeeltelijk inhouden ter compensatie  van laattijdige teruggave, onvolledige teruggave, beschadiging of vernieling van het gehuurde materiaal of ingeval van laattijdige, onvolledige en/of niet-betaling van de huurprijs of andere kosten.

Indien de waarborgsom ontoereikend is, zal een bijkomende schadevergoeding verschuldigd zijn die op eenvoudig verzoek van de verhuurder betaald dient te  worden door de huurder.
Ingeval van verlies van het gehuurde materiaal wordt de verkoopprijs aangerekend. De verhuurder behoudt zich het recht voor dit bedrag geheel of gedeeltelijk in te houden op de waarborgsom.
Op de waarborgsom wordt geen interest betaald door de verhuurder.

8. TOEPASSELIJK RECHT- GESCHILLEN
De overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn worden beheerst door het Belgisch recht, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

In geval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de zetel van de verkoper territoriaal bevoegd. of De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Laden
Laden